Locatie Bootcamp – Sportinstituut Ermelo

Voor de Bootcamp zijn er twee locaties. In de warme maanden maken we gebruik van de Trimbaan. In de koudere maanden maken we gebruik van het Raadhuisplein.

Locatie Trimbaan: de Trimbaan is aangegeven met de rode cirkel en is gelegen in het bos aan de Ericalaan. Via de Ericalaan zijn de parkeerhavens te bereiken. De parkeerhavens zijn met blauwe vierkanten aangegeven. Vervolgens zijn de bospaden te gebruiken om bij de Trimbaan te komen, deze zijn aangegeven met de oranje strepen. Optioneel kan je de Oude Arnhemsekarweg gebruiken om op de Trimbaan te komen. Deze is bereikbaar met de auto en met de fiets en is met de gele strepen aangegeven.

Locatie Raadhuisplein: de Bootcamp zal voor het gemeentehuis plaatsvinden. De parkeerhavens aan de zijkanten van het Raadhuisplein kunnen gebruikt worden. Er mag niet geparkeerd worden in het midden van het plein en bij de fonteinen. Tevens kan de parkeerplaats van de Plus/Action gebruikt worden. Voor fietsers is er ruimte naast het gemeentehuis.